Sundhedspolitik

Jeg stillede op til Regionsrådet for at få bygget nye fagligt stærke, patientsikre og effektive hospitaler ved Hillerød og på Bispebjerg – og for at få lukket de små hospitaler, som ikke er fagligt bæredygtige.

Regionsrådet vedtog den 25. maj 2010, at de to nye hospitaler skal bygges. De erstatter de gamle hospitaler i Frederikssund, Helsingør og Hillerød samt på Bispebjerg og Frederiksberg. Nærheden sikres med nye sundhedshuse med akutklinikker i Frederikssund og Helsingør. På Bispebjerg bygges ligeledes et helt nyt psykiatrisk center – det samme bør ske ved Hillerød.

Det vil også være fornuftigt at erstatte Amager Hospital med et sundhedshus med akutklinik, når udbygningen og renoveringen af Hvidovre Hospital er færdig, samt flytte de akutte medicinske patienter fra Gentofte Hospital, når Herlev Hospital er udbygget og renoveret og det nye hospital ved Hillerød er åbnet.

Brev til finansordførerne i Folketinget om partikelterapi samt Fakta om partikelterapi, 13. september 2013.

Aftale om Budget 2014, 13. september 2013.

Ønsker til Budget 2014, 3. september 2013.

Aftale om integrering af lægevagten med regionens samlede akutsystem, 5. marts 2013.

Budgetaftale 2013 samt uddybning af punkt om LED-lys, 13. september 2012.

Ønsker til Budget 2013, 4. september 2012.

Dommerbetænkning, Helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, 5. marts 2012.

Budget 2012 – forslag fra Andreas Røpke, 31. august 2011.

Aftale om akutbetjening og Uddybning af aftale om akutbetjening, 21. juni 2011.

Budget 2011 – forslag fra Andreas Røpke, 3. september 2010.

Tale ved regionsrådets behandling af Hospitals- og psykiatriplan 2020 den 25. maj 2010.

Hospitalsplan 2020, 18. maj 2010.

Ønsker til en ny hospitals- og psykiatriplan, april 2010.

Valgprogram, 1. april 2009.

Opstillingsgrundlag, juli 2008.

Niveauet skal løftes og der skal tages hånd om udfordringerne! (side 2 til 3), 25. maj 2007.

Valggrundlag, efteråret 2005.

Der henvises i øvrigt til siden med debatindlæg.

Comments are closed.