Internet og TV i almene boligafdelinger

Jeg arbejder med udredning af almene boligafdelingers muligheder i forhold til internet og TV. Arbejdet omfatter blandt andet:
– vejledning i forhold til udbudsreglerne
– vejledning i forhold til valg af internt net
– forslag til ændring af almenlejelovens § 62
– forslag om fjernelse af undtagelsen vedrørende sløjfeanlæg i L 138

Nedenfor links til nogle af papirerne fra projektet samt andre relevante papirer. Kontakt mig gerne for andre oplysninger, eller hvis I ønsker en præsentation for afdelingsbestyrelser eller afdelingsmøder.

Den nye TV-lovgivnings betydning for afdelinger med sløjfeanlæg.

Valg af internt net i almene boligafdelinger.

Kulturminister Bertel Haarders ændringsforslag til L 138 om fjernelse af undtagelsen for sløjfeanlæg.

Kulturminister Bertel Haarders kommentarer til mit brev til Folketingets Kulturudvalg vedrørende den urimelige undtagelse for sløjfeanlæg i lovforslag L 138 om frit valg.

Brev til Folketingets Kulturudvalg vedrørende den urimelige undtagelse for sløjfeanlæg i lovforslag L 138 om frit valg.

Brev fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsreglerne.

Brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsreglerne.
For generel forståelse af in-house-bebrebet henvises til “Givesagen”.

Brev fra TDC til Erhvervsstyrelsen om indførelse af data-only-filtre.
Data-only-filtre giver mulighed for at levere internet uafhængigt af TV på coaxanlæg. Dette gælder også på gamle sløjfeanlæg, hvor man med data-only-filtre kan sortere de ukrypterede TV-signaler fra, så man kun kan modtage TV-signaler, hvis man har en kortlæser og et kort fra TV-udbyderen. Derudover kan man naturligvis modtage internetbaseret TV.

Brev fra boligminister Carsten Hansen om reglerne i almenlejelovens § 62.

Brev til boligminister Carsten Hansen om reglerne i almenlejelovens § 62.

Comments are closed.